Barrières worden geslecht

Barrières worden geslecht

Voor de komende decennia staat een nieuwe generatie gebiedstransformaties op de agenda. We willen tegemoetkomen aan de vraag naar wonen en werken in en om de stad en tegelijkertijd de energietransitie vormgeven en de kwaliteit van de bestaande stad verbeteren. De opgaves zijn mede hierom omvangrijk en complex. Urban Teams heeft ervaring met het regisseren van zulke opgaves. Zowel aan de voorkant van het proces als het managen van de gebiedsontwikkeling zelf.

Als eerste moet bijvoorbeeld de ontwikkelstrategie bepaald worden. Kiest u bijvoorbeeld voor een planmatige aanpak op ‘uitnodiging’ of voor een meer participatieve strategie? Gaat de gemeente zelf ook risicodragend investeren of laat zij dat in zijn geheel aan de markt over? En bij het managen van gebiedsontwikkelingen zijn ervaren ontwikkelmanagers bij gemeenten en ontwikkelaars onontbeerlijk want de menselijke factor is vaak doorslaggevend voor succes.

Wilt u een versnelling aanbrengen in de aanpak, kennis delen, gezamenlijke problemen oplossen of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennis maken? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.