Interactieve planvorming

Gelders Bouwmeesterschap

Interactieve planvorming is niet meer weg te denken uit de stedelijke ontwikkeling. Niet alleen willen inwoners en ondernemers betrokken worden bij de (her-) van hun stad, maar het wordt ook steeds belangrijker om ideeën, financieringsmogelijkheden en (realiserende) partijen bij elkaar te brengen. Urban Teams heeft ruime ervaring in het vormgeven van interactieve ontwikkelprocessen. Hierbij zijn hulpmiddelen zoals sociale media, websites, workshops en tal van andere mogelijkheden geen doel op zich, maar hulpmiddelen om realistische plannen te maken.

Doel is om inhoud en proces direct met elkaar in verbinding te brengen. Deze manier van werken maakt het mogelijk om de creativiteit en kennis die in de projectomgeving aanwezig is, optimaal aan te spreken en in te zetten. Betrokkenen worden uitgedaagd om samen te werken, te zoeken naar kansen en om ‘out of the box’ te denken.

Resultaten
Het vergroten van het participerend vermogen in projecten heeft uiteenlopende resultaten.
Er wordt geïnvesteerd in betrokkenheid bij de planvorming. Door een grote mate van betrokkenheid in het proces stijgen mensen uit boven hun eigen belang en voelen zij zich medeverantwoordelijk voor de plannen die worden gemaakt. Het draagvlak neemt hierdoor toe. Ook is er ruimte voor innovatie. Deelnemers verrijken plannen niet alleen met ideeën, maar worden vooral aangespoord kennis te delen om projecten daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ideeën, financiering en realisatie worden als het ware bij elkaar gebracht. Ook ontstaan er nieuwe netwerken en allianties tussen partijen en personen die elkaar niet eerder hebben gezien, of elkaar nog niet goed kennen.

Projecten
Urban Teams heeft ruime ervaring met het vergroten van het participerend vermogen van projecten en strategische beleidsopgaves. Hierbij merken we dat niet alleen gemeenten, maar ook ontwikkelaars steeds vaker participatief willen werken om zo de waarde van de ontwikkeling te vergroten. Vanuit deze ervaring weten we welke eisen er moeten worden gesteld aan een participatief proces en de organisatie van ontwikkelaar en gemeente. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder.