Ruildeals ontwikkelen de stad

Ruildeals ontwikkelen de stad

De leegstand in Nederland loopt snel terug. De ruimte in en om steden is schaars en de vraag naar verschillende functies groot. De ouderwetse planmatige manier van ontwikkelen is niet meer voldoende. Niet in de stad, maar ook niet aan de randen. De gereedschapskist van ambtenaar en ontwikkelaar wordt daarom steeds vaker gevuld met innovatieve instrumenten op het gebied van dynamische investeringsagenda’s, stedelijke herverkaveling, participatieve planvorming etc. Geïnteresseerd in nieuwe vormen van ontwikkelen? Dan kom ik graag met u in contact.